• Perearsti nõuandetelefon 1220 (24 tundi ööpäevas, eesti ja vene keeles).
  • Lastearsti tasuline nõuandetelefon 1599 (8.00 – 24.00 iga päev).
  • Väljaspool perearstide tööaega võib erakorralise probleemiga pöörduda haiglate erakorralise meditsiini osakonda.
  • Vajaduse korral kutsu kiirabi - telefon 112.
  • Mürgistusteabekeskus- 16662