• Arsti vastuvõtule saab registreerida telefonil 656 7551, e-perearstikeskuse kaudu või kohapeal registratuuris.
 • Ühele patsiendile on planeeritud vastuvõtuajaks 20 minutit. Kui olete kindel, et aega võib kuluda rohkem, soovitame registreerida kaks aega. Eelregistreerimisel palume teatada vastuvõtule soovivate inimeste arv ja kirjeldada lühidalt probleemi. Palume helistamisel kannatlikkust.
 • Vastuvõtule palume tulla 5 minutit varem. Hilinemise korral tuleb registreerida uus aeg.
 • Vastuvõtule tulles palume oodata ooteruumis, kuni arst Teid kabinetti kutsub.
 • Enne vastuvõtule tulemist mõelge täpselt läbi, mismoodi oma kaebusi esitate. Rohkem kui ühe probleemi korral loetlege oma kaebused juba vastuvõtu algul, et arst nende lahendamise järjekorra üle saaks otsustada.
 • Palume mõistvat suhtumist, kui Teid registreeritakse mõne teise arsti vastuvõtule. See on vajalik, et tagada kiirem arstiabi, sest perearstid osalevad aeg-ajalt täiendkoolitustel, puhkavad või on haiguslehel. Meie keskus on residentide õppebaas.
 • Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume kindlasti ette teatada. 
 • Alates 2006. aastast on Eesti Haigekassa koos Eesti Perearstide Seltsiga arendanud perearstide kvaliteedisüsteemi. 

  Kvaliteedisüsteemi eesmärk on :

  • aktiivselt tegeleda haiguste ennetustööga ja nakkushaiguste leviku tõkestamisega;
  • efektiivsemalt jälgima kroonilise haigusega patsiente;
  • osutama inimestele laiapõhjalisemat tervishoiuteenust.