• Saatekiri on ametlik dokument kahe arsti vahel. Saatekiri koostatakse ainult meditsiinilisel näidustusel ning see sisaldab teise arsti jaoks olulist informatsiooni patsiendi terviseprobleemi kohta.

  Saatekiri peab olemas olema enne eriarsti vastuvõtuaja broneerimist.
  Kui patsient pöördub saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata, siis on vastuvõtt ja kõik kaasnevad teenused talle tasulised.

 • Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvõttu, siis vormistab uue  saatekirja seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks tagasi oma perearsti juurde.
 • Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik on avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, broneerib eriarst ise patsiendile uue aja. Saatekirja sel juhul  vormistama ei pea. Juhuks kui patsiendil on vaja vastuvõtuaega muuta, antakse talle selle tarvis kontaktnumber/ e-posti aadress vms.

  Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik pole veel avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, siis vormistab eriarst patsiendile nn tagasikutse saatekirja. Patsient ei pea sel juhul uuesti pöörduma perearsti poole saatekirja saamiseks, vaid võib olla kindel, et saab eriarsti väljastatud saatekirjaga järgmise eriarsti vastuvõtuaja broneerida.

 • Ilma perearsti saatekirjata võib pöörduda järgmiste eriarstide poole: silmaarst, naistearst, naha- ja suguhaigustearst, psühhiaater, hambaarst, trauma korral – traumatoloog. 
 • Sageli on terviseprobleem lahendatav ka ilma eriarsti vastuvõtuta. Selleks saab perearst kiirelt ja mugavalt konsulteerida eriarstiga läbi e-konsultatsiooni, et otsustada, kas jätkata patsiendi ravi ise või suunata ta eriarstile. 

  Sel juhul saadab perearst patsiendi raviga seotud küsimuse läbi tervise infosüsteemi otse eriarstile. Eriarst vaatab küsimuse läbi ning kas annab perearstile nõu, mida patsiendiga edasi teha või kutsub patsiendi enda vastuvõtule, st eriarst võtab patsiendi perearstilt üle enda jälgimisele.